Açık Ayak (Metal)

Aplike,Piko ve zig zak sargı işlemlerinde görüş kolaylığı sağladığından yapılan işin kalitesini artırır.